1st Prize – Jordan Boudreau 2nd Prize – Jason Benoit 3rd Prize – Cody Fougere & Adam Bona Draw Prize – Doug Benoit Half & Half – Chantal Boudreau

Read More